Alloy Wire Taiwan

台湾联系信息

120/55 ซอยสุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง จ.กรุงเทพฯ 10260

電話: +66 (0) 83 826 9146
Fax: +66 (2) 398 6391
E-Mail: chompoonuut_t@alloywire.com

不鏽鋼 DTD 189A
Nickel alloy products page

產品

Request a Quote

請求報價

Download TDS

技術資料表

不鏽鋼 DTD 189A

提供選擇任一「剖面選項」

此不鏽鋼等級廣泛用於航太產業。

化學成分 規格 標示名稱 重要功能 常見應用
元素 最小 % 最大 %
C 0.15
Si 0.20
Mn 2.00
Ni 7.00 10.00
Cr 17.00 20.00
Ni + Cr 25.00
Ti
or
Nb/Cb
4 x C

8 x C

S 0.045
P 0.045
DTD 189A AWS 164 抗腐蝕。 航空器鎖定線
一般鎖定線
密度 8.0 g/cm³ 0.289 lb/in³
熔點 1398°C 2550°F
膨脹係數 17.5 μm/m °C (20 – 100°C) 9.7 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F)
剛性係數 70.3 kN/mm² 10196 ksi
彈性係數 187.5 kN/mm² 27195 ksi
性質
狀態 約略拉力強度 約略操作溫度
N/mm² ksi °C °F
退火 600 – 800 87 – 116 -200 到 +300 -330 到 +570

以上拉力強度範圍是一般範圍。若您有不同的需求,請詢問。

 

Alloy Wire
聯絡我們瞭解更多資訊