Alloy Wire Taiwan

台湾联系信息

120/55 ซอยสุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง จ.กรุงเทพฯ 10260

電話: +66 (0) 83 826 9146
Fax: +66 (2) 398 6391
E-Mail: chompoonuut_t@alloywire.com

除了資料表上的拉力之外,是否還能依照其他拉力生產?

是,請在 RFQ 中說明您需要的金屬線拉力強度,我們將會確認是否能據此提供產品。

Alloy Wire
聯絡我們瞭解更多資訊