Alloy Wire Taiwan

台湾联系信息

120/55 ซอยสุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง จ.กรุงเทพฯ 10260

電話: +66 (0) 83 826 9146
Fax: +66 (2) 398 6391
E-Mail: chompoonuut_t@alloywire.com

最低訂購數量是多少?

我們可以依照您的規格/拉製方式,製造只有幾英尺或幾公尺的少量產品。

Alloy Wire
聯絡我們瞭解更多資訊